Rodičovství  je nejtěžší práce, kterou každý rodič v životě má, a zároveň je to práce, na kterou jsme nejméně připraveni."

- Matthew R. Sanders, PhD., klinický psycholog, zakladatel programu Triple P -

Všichni rodiče se čas od času potýkají s problémy – a to je oblast, kde může Program pozitivního rodičovství pomoci.

Projekt Rozšíření systému Triple P – Programu pozitivního rodičovství v rámci České republiky, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_031/0004247 je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.